All Posts By

mkdk

Adgang for alle på Eniigs fibernet

Henrik Møller Nielsen, OpenNet A/S

Pressemeddelelse

OpenNet A/S skal sikre lige adgang for alle på Eniigs fibernet

Mar 08, 2017 09:56 CET

I juni 2017 annoncerede Eniig, at selskabet i løbet af 2018 åbner fibernettet, så andre tjenesteudbydere får adgang til at bruge infrastrukturen. OpenNet A/S, som er et nyoprettet selskab i Eniig-koncernen, indbyder interesserede fra branchen til at deltage i et samarbejde.

Tjenesteudbydere kan fremover få adgang til Eniigs fibernet gennem wholesale-selskabet OpenNet. Målet er, at give alle parter lige adgang og undgå at favorisere enkelte service providere frem for andre. Det gælder også for Eniig selv. Den første store aftale om levering af indhold på fibernettet faldt på plads i november 2017, hvor Eniig og TDC blev enige om, at kunderne i Eniigs forsyningsområde skal kunne vælge produkter fra Yousee og TDC Erhverv. Det kommer til at ske i løbet af 2018.

– Vi har et stort ønske om, at endnu flere skal have gavn af den fiberinfrastruktur, som vi har etableret i Midt- og Nordjylland over de seneste mange år. Ved at åbne fibernettet for flere tjenesteudbydere giver vi kunderne mulighed for at vælge en specifik tjeneste eller et produkt, som måske ikke har været tilgængeligt på fiber tidligere. Kunderne får flere udbydere og produkter at vælge mellem på fiberen og er ikke længere tvunget til at fravælge den bedste bredbåndsteknologi, fordi den ønskede udbyder eller det ønskede produkt kun findes på f. eks. kobber eller coax, fortæller Søren Lindgaard, som er direktør i Eniig Fiber A/S og bestyrelsesformand i OpenNet A/S.

Eniig Fiber A/S har valgt en mand med stor erfaring fra telebranchen til at stå i spidsen for OpenNet. Henrik Møller Nielsen har tidligere haft forskellige lederstillinger i TDC og har været leder af Forretningsudvikling, Produkter og Innovation i SE/Stofa og senest i Waoo. Sammen med sit team arbejder han lige nu på højtryk for at klargøre systemer og processer i det nye wholesale-selskab – og ikke mindst på at udbygge samarbejdet med flere service providere og interesserede fibernetselskaber i branchen.

– Det var helt naturligt for os, at selskabets navn og domænenavn skulle illustrere essensen i det nye fibersamarbejde og derfor blev navnet OpenNet.nu, forklarer Henrik Møller Nielsen.

Det er ikke kun de eksterne tjenesteudbydere, som får gavn af det åbne fibernet. Hos Eniig forventer man, at den større mangfoldighed i udbydere og produktsortiment vil få flere kunder til at koble sig på de fiberforbindelser, som allerede er etableret lige uden for døren.

– Hvis der skulle være andre fibernetselskaber, som står med samme overvejelser som os, så har vi helt fra starten sagt, at vi meget gerne vil samarbejde. For os giver det kun god mening at gøre åbning af fibernettet til en fælles mission, og meget af det, vi skal bygge op, er jo det samme. Så det vil kunne betale sig at gøre det sammen. Derfor er vi også meget glade for, at flere fibernetselskaber allerede nu har tilkendegivet en interessse i at samarbejde, fortæller Henrik Møller Nielsen.

Eniig er landets næststørste andelsejede energiselskab med flere end 385.000 andelshavere i det midt- og nordjyske forsyningsområde, som dækker cirka 25 procent af Danmarks areal. Eniig påbegyndte etablering af fibernettet i 2005 og leverer p.t. fiberbredbånd til ca. 110.000 fiberkunder.

For yderligere information:
Henrik Møller Nielsen, OpenNet A/S, tlf. 91 151515

TDC får adgang til fibernettet

Jaap Postma, TDC Group-koncerndirektør (YouSee) og Søren Lindgaard, direktør i Eniig Fiber, underskriver samarbejdsaftalen.

Pressemeddelelse

Eniig giver TDC adgang til fibernettet

Nov 08, 2017 09:29 CET

Tirsdag indgik Eniig og TDC Group en aftale, som giver TDC adgang til at tilbyde YouSee og TDC Erhverv-produkter på Eniigs fibernet. Det nye samarbejde er det første af sin slags i Danmark og åbner for flere kunder, større dækning og et bredere produktsortiment til glæde for alle med lynhurtigt fibernet.

I lighed med flere andre energiselskaber har Eniig gennem det seneste årti etableret og udbygget fiberbredbåndsnettet i Danmark. Først på sommeren offentliggjorde Eniig, at man ønskede at åbne fiberbredbåndsnettet for eksterne indholdsleverandører, og samarbejdsaftalen med TDC Group er Eniigs første konkrete indholdsaftale. Indtil nu har det selskab, som har etableret fibernettet, typisk kun haft en indholdsleverandør, men på Eniigs fiberbredbånd vil kunderne fremover kunne vælge mellem produkter fra både Waoo, YouSee og TDC Erhverv.

– Vi har talt sammen om et samarbejde gennem et stykke tid. Vores fælles syn på branchen, udviklingsmuligheder og forretningspotentiale har gjort det nemt at blive enige, og forudsætningerne for indgåelse af en formel aftale var ret hurtigt på plads, udtaler Søren Lindgaard, som er direktør i Eniig Fiber A/S.

Eniig Fiber A/S løser allerede i dag opgaver som Service Provider for kollegaselskaber i branchen. Indgåelse af strategiske partnerskaber er derfor en naturlig del af virksomhedens DNA, hvilket det kommende samarbejde med TDC er et godt udtryk for. Og samarbejdet skal komme fiberkunderne til gode.

– Sammen med TDC Group kan vi tilbyde kunderne flere produkter, når vi skal lave fiberkampagner i de tyndere befolkede områder. Det kan måske være tungen på vægtskålen, når vi skal beslutte, om vi skal sætte gravearbejdet i gang i et bestemt område. Så vi har fælles forventninger om, at samarbejdet omkring et bredere udvalg af produkter på fibernettet får stor betydning for mange af de kunder, som står og tripper for at få fiber, fortæller Søren Lindgaard.

Tidligere på året har flere medieordførere på tværs af tilhørsforhold drøftet muligheden for at lovgive på området og således tvinge en åbning af fibernettet igennem. Flere af landets største fiberudbydere har imidlertid valgt selv at åbne for ekstern adgang til de lynhurtige internetforbindelser. Og den nye samarbejdsaftale mellem Eniig og TDC viser, at politikerne ikke behøver bekymre sig.

– Vi glæder os over, at vi er nået frem til en aftale med Eniig. Allerede i dag har vi mange kunder i Nord- og Midtjylland, men med adgang til Eniigs fibernet giver vi både nuværende og fremtidige kunder endnu flere valgmuligheder, når de skal vælge tv eller en bredbåndsforbindelse til hjemmet, ligesom virksomhederne i regionen også får et styrket produktudbud, siger TDC Group-koncerndirektør Jaap Postma, der står i spidsen for YouSee.

– I TDC Group har vi en strategi om åbne netværk, både som udlejer og lejer. Alle udbydere af bredbånd kan leje sig ind på vores netværk, men vi er også interesserede i at leje os ind på andre netværk, hvor det giver mening. Det kommer borgere og virksomheder i Nord- og Midtjylland nu til at nyde godt af, når de får adgang til et endnu større produktudbud på Eniigs fibernet, fortsætter han.

Eniig har først på året rundet fiberkunde nummer 100.000 og tilbyder lynhurtige internetforbindelser i det meste af Midt- og Nordjylland. Selskabet har etableret fiberbredbånd i 75 % af et markedsområde, som arealmæssigt svarer til cirka en fjerdedel af Danmark. Aftalen med TDC giver mulighed for både at udvide markedsområdet og at gøre det i forvejen fintmaskede dækningsnet endnu tættere. Altså bedre bredbånd til endnu flere forbrugere og flere valgmuligheder, når det gælder indhold.

– I Eniig er det lige nu omkring 40 % af kunderne, som har sagt ja tak til lynhurtigt bredbånd i de områder, hvor vi har rullet fiber ud. Så der er masser af uudnyttet kundepotentiale, og vi tror på, at endnu flere kunder vil benytte Danmarks bedste bredbåndsteknologi, når de får flere produkter at vælge mellem, slutter Søren Lindgaard.

Eniig og TDC Group forventer, at de første YouSee- og TDC Erhverv-kunder får adgang til Eniigs fibernet i løbet af 2018. De nærmere detaljer om lancering vil selskaberne orientere om senere.

For yderligere information:
Søren Lindgaard, direktør i Eniig Fiber A/S, tlf.: 2424 1555

TDC presse:
Tlf.: 7020 3510

Fibernettet åbnes i 2018

Pressemeddelelse

Eniig er klar til at åbne fibernettet i 2018

Jun 21, 2017 06:30 CEST

Efter at have etableret fibernet i mere end 10 år til gavn for Eniigs kunder i det midt- og nordjyske, er virksomheden nu klar til at åbne sit fibernet for andre. Allerede i 2018 vil den første nye indholdsleverandør kunne byde sine kunder velkommen på Eniigs fibernet.

Eniig har siden midten af 00’erne etableret fiberbredbånd i et markedsområde, som arealmæssigt svarer til cirka en fjerdedel af Danmark. Selskabet har netop rundet fiberkunde nummer 100.000 og tilbyder lynhurtige internetforbindelser i det meste af Midt- og Nordjylland. Igennem flere år har Eniig Fiber A/S løst opgaver indenfor drift, vedligeholdelse og support for andre energi- og fiberselskaber. Når Eniig i 2018 åbner fibernettet, kan andre indholdsudbydere levere eget indhold til deres kunder på Eniigs lynhurtige fiberbredbånd.

– Det har altid været vores strategi, at vi ville åbne fibernettet for andre indholdsleverandører, og nu er vi klar til at gå i gang. For at kunne skabe en attraktiv forretning – både for os selv og for andre – har vi i første omgang haft fokus på at etablere et stabilt og bæredygtigt fundament i fiberforretningen. Vores fibernet har nu en markant udbredelse, og derfor er det naturligt for os at åbne det nu, udtaler Søren Lindgaard, som er direktør i Eniig Fiber A/S.

En åbning af fibernettet på kommercielle vilkår sikrer forbrugerne meget større valgfrihed og er helt i tråd med myndighedernes og politikernes ønsker om større fibertilgængelighed for flere.

– Adgang til lynhurtige og stabile internetforbindelser bliver stadigt vigtigere for både private og erhvervsliv. Faktisk er fibernettet en reel livsnerve til mange lokalområder. Vi har i dag et stærkt indholdstilbud på vores fiber, som er konkurrencedygtigt. Samtidig ved vi, at nogle kunder har valgt en anden indholdsleverandør. Disse indholdsleverandører vil nu kunne tilbyde deres kunder at få leveret deres indhold via markedets bedste bredbåndsteknologi, siger Søren Lindgaard.

Det er et stort projekt – og en omfattende investering – at etablere en platform, der gør det muligt for flere indholdsleverandører at komme på Eniigs fibernet. Denne platform kan – udover at håndtere forskellige indholdsleverandører – også håndtere flere forskellige fibernet. Det betyder, at Søren Lindgaard allerede nu gerne inviterer alle netselskaber til en snak om et eventuelt fremtidigt samarbejde.

– Det vil glæde mig, hvis mange netselskaber vil gå i dialog med os omkring en åbning af fibernettene. For sådanne samarbejder vil komme alle kunder til gode, pointerer Søren Lindgaard.

For yderligere information:
Søren Lindgaard, direktør i Eniig Fiber A/S, tlf.: 2424 1555