Stærkt samarbejde med afsæt i OpenNets servicekatalog

Hos OpenNet styrker vi vores samarbejde med partnere gennem et servicekatalog, som bl.a. sikrer overblik over tværgående processer og produktdefinitioner. Servicekataloget er ens for alle partnere, og det reducerer kompleksiteten, omkostningerne og den tid det kræver, når flere partnere samarbejder.

Vi har en fastlagt projektmodel, når nye samarbejdspartnere ønsker at integrere til en ny relation. Den er naturligvis også en del af servicekataloget, og formålet er at gøre implementeringsprocessen let. På den måde sikrer vi den bedste implementering, uanset om du er tjenesteudbyder eller netejer.

Projektmodellen
• fortæller, hvilke opgaver der skal udføres hvornår og af hvem
• indeholder fastlagte milepæle, herunder workshops
• sikrer dit selskab en succesfuld implementering til OpenNets miljø.